ΕΔΡΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Οι τρεις Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας εδρεύουν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αντίστοιχα, σε τρεις Κοινότητες του Δήμου και καλύπτουν τις ανάγκες όλων των κοινοτήτων.

Slider3-1200x661-620x320

Ανάγκες Κοινοτήτων που καλύπτονται ανά Έδρα Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας:

 

ΧΡΥΣΟ

 

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ