Διαγωνισμοί Έργων - ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Α’ ΦΑΣΗ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2018 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10/07/2018 Τίτλος Έργου: ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ (Α’ ΦΑΣΗ) Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 3.750.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία Σχετικά Αρχεία:
Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα Τεύχη Δημοπράτησης του Διαγωνισμού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ