Διαγωνισμοί Έργων - Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/12/2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14/12/2016 Τίτλος Έργου: Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 38.040.00 Κατηγορ. Πτυχίων: Απευθείας Ανάθεση κατόπιν Διαπραγμάτευσης Σχετικά Αρχεία:
20161209 16918 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ
223_2016 ΑΟΙΚΕΠ Απευθείας Ανάθεση Αξιοποίησης