Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Εκμίσθωση Κυλικείου Λυκείου Πεντάπολης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/10/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 13/11/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Εκμίσθωση Κυλικείου Λυκείου Πεντάπολης Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): - Είδος Διαγωνισμού: Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Σχετικά Αρχεία:
20141017_kylikio_pentapolhs[1]