Διαγωνισμοί Έργων - Κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/12/2016 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14/12/2016 Τίτλος Έργου: Κατασκευή μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 164.494,18 Κατηγορ. Πτυχίων: Απευθείας Ανάθεση κατόπιν Διαπραγμάτευσης Σχετικά Αρχεία:
20161209 16919 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΥ
224_2016 ΑΟΙΚΕΠ Απευθείας Ανάθεση Αγωγού