Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Καθαριότητα γραφείων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/01/2015 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 22/01/2015 Προμηθευόμενο Είδος: Καθαριότητα γραφείων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Δήμου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 24.600,00 Είδος Διαγωνισμού: Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
teyxh[1]