Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18/6/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/12/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 13/01/2015 Προμηθευόμενο Είδος: ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 18/6/2014 Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 45.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
20141216diakhrhksh_misthosh_mhxanhmaton[1]