Διαγωνισμοί Έργων - Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου έτους 2017

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/10/2017 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 26/10/2017 Τίτλος Έργου: Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου έτους 2017 Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 148.400,00 Κατηγορ. Πτυχίων: ΟΔΟ Α2 και άνω (ή Κοινοπραξία 2 Α1) Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Τεύχη-Δημοπράτησης
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ