Διαγωνισμοί Έργων - Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/03/2017 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 04/04/2017 Τίτλος Έργου: Οδοποιία στις Κοινότητες του Δήμου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 185.672,83 Κατηγορ. Πτυχίων: ΜΕΕΠ Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιϊας Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ