Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών μηχανογράφησης

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 07/04/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών μηχανογράφησης Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 23.876,22 Είδος Διαγωνισμού: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Σχετικά Αρχεία:
20140328_teyxh_dhmoprathshs[1]