Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια ειδών καθαριότητας , υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 31/07/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας , υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 26.671,55 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
20140731_eidi_kathariotitas[1]