Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια τροφίμων , γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 31/07/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια τροφίμων , γάλακτος και ειδών δεξιώσεων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 63.308,66 Είδος Διαγωνισμού: Πρόχειρος με οικονομικότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
20140731_trofima[1]