Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/07/2014 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 15/07/2014 Προμηθευόμενο Είδος: Συντήρηση πρασίνου πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 160.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Δημόσιος με οικονομικότερη προσφορά Σχετικά Αρχεία:
20140715_diakhrhxh_prasinoy[1]