Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την 4η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Ημνερομηνία Ανάρτησης: 20/4//26/0 Ημερομηνία Συνεδρίασης: 30/04/2018 Ημέρα: Δευτέρα Είδος Συνεδρίασης: Δημοτικό Συμβούλιο Ώρα Συνεδρίασης: 19.00 Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ στο Δημαρχείο στο Χρυσό Αρχείο Πρόσκλησης:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018