ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

27/11/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/11/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/11/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/11/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/10/2021

Περισσότερα...

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

11/10/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

11/10/2021

Περισσότερα...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

11/09/2021

Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΑΣ

10/01/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΚΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

27/11/2021

Περισσότερα...