ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑ ΒΑΘΜΟ Γ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

05/12/2022

Περισσότερα...

ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

04/11/2022

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

03/11/2022

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

03/02/2022

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΤΟΥ Ν.4508/17 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ

26/05/2022

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

26/05/2022

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

26/05/2022

Περισσότερα...

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

26/05/2022

Περισσότερα...