ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΥΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

09/09/2021

Περισσότερα...

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ

09/02/2021

Περισσότερα...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

25/09/2021

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

25/09/2021

Περισσότερα...