ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 596/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

12/06/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 597/2018 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

12/06/2018

Περισσότερα...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

11/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 545/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 562/6351/4-10-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

11/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.262/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

11/12/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 151/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

09/11/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.490Α/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/07/2018

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.339Α/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

09/04/2018

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν.3584/2007

06/12/2018

Περισσότερα...