ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

04/09/2024

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

04/09/2024

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

04/09/2024

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

04/09/2024

Περισσότερα...

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

04/08/2024

Περισσότερα...

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ

04/03/2024

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

04/03/2024

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/05/2024

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13Κ/2021 ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΕ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ /ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 980/23 ΚΑΙ 1086/23 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΕΠ

20/05/2024

Περισσότερα...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

20/05/2024

Περισσότερα...