ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.390/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ-ΑΔΕ) ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΣ-ΑΔΕ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 168/1863/13-3-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ

07/05/2022

Περισσότερα...

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

03/10/2022

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑ ΒΑΘΜΟ Γ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ

05/12/2022

Περισσότερα...

ΠΑΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

04/11/2022

Περισσότερα...

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

03/11/2022

Περισσότερα...

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

03/10/2022

Περισσότερα...