ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

04/08/2020

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

04/08/2020

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

04/08/2020

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

04/08/2020

Περισσότερα...

ΑΡΙΘ.136/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

04/08/2020

Περισσότερα...

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ΑΠΟ 16-03-2020 ΜΕΧΡΙ ΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ.

04/08/2020

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 11-03-2020 ΜΕΧΡΙ 24-03-2020

04/08/2020

Περισσότερα...

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΑΠΟ 24-03-2020.

04/08/2020

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά με την αριθ. 137/2020 Απόφασή του, αναστέλλει την λειτουργία όλων των Κοινοτήτων του Δήμου…

Περισσότερα...

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.

04/08/2020

…ματαίωση όλων των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Εμμ. Παππά, λόγω άμεσου κινδύνου της Δημόσιας Υγείας…

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 87/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

04/08/2020

Περισσότερα...