ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.429/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

10/07/2020

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.427/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

10/07/2020

Περισσότερα...

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

10/05/2020

Περισσότερα...

ΥΠΆΡΙΘΜ.395/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19/01/2021

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 402/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΡΟΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

19/01/2021

υπ’

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-09-2020 ΕΩΣ 31-08-2021.

09/01/2020

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά με την αριθ. 350/2020 απόφασή του, όρισε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Εμμ. Παππά για την περίοδο από 01-09-2020 έως 31-08-2021 καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών…

Περισσότερα...

Πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα του Δήμου Εμμ. Παππά. (Ορθή επαναληψη).

19/01/2021

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Γραμματέα, για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών συντονισμού και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Εμμ. Παππά.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

19/01/2021

..πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά.

Περισσότερα...

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

19/01/2021

Περισσότερα...

ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.201/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

07/01/2020

Περισσότερα...