Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 

Δημιουργία Θεατρικής Ερασιτεχνικής Σκηνής στο Δήμο Εμμανουήλ Παππά

Πρόσκληση προς τους δημότες(και εξωσχολικούς) του

Δήμου Εμμανουήλ Παππά

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6986392580 – 6978777956
ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΙΑΚΟΣ


Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι οι μονάδες στις οποίες τα παιδιά ηλικίας 5 -12 χρόνων, μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Στα Κ.Δ.Α.Π. τα παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς.

Tα παιδιά συμμετέχουν σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, με δραστηριότητες όπως η μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο, ο αθλητισμός, οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική κ.α.

cartoon_720Χ480


 

Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον Δήμο μας ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012-2013 και ανήκουν στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου. Ευελπιστούμε να καθιερωθεί ως θεσμός, με σκοπό να καλύπτει όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των οικογενειών του Δήμου Εμμανουήλ  Παππά.

 


Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά έγκρισης αφορούν κυρίως τις μητέρες των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών. Οι ωφελούμενες μητέρες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς του αρμόδιου φορέα. Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, περί τα τέλη Ιουνίου.