Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

 

Κ.Δ.Α.Π. & Παιδικοί σταθμοί: Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018

Από Δευτέρα 26/06/2017 τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργούν πρωινές ώρες από 08:00 – 15:30, έως τις 31/07/2017. Το προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. θα βρίσκεται στα σχολεία μόνο για τους γονείς, έως την Παρασκευή 05/08/2017.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

ΤΑ Κ.Δ.Α.Π. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ, ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ


Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι οι μονάδες στις οποίες τα παιδιά ηλικίας 5 -12 χρόνων, μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Στα Κ.Δ.Α.Π. τα παιδιά μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους από την κοινή εμπειρία της δημιουργίας σε κλίμα ελευθερίας και ασφάλειας χωρίς ανταγωνισμούς.

Tα παιδιά συμμετέχουν σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον, με δραστηριότητες όπως η μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο, ο αθλητισμός, οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική κ.α.

cartoon_720Χ480


 

Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στον Δήμο μας ξεκίνησε το σχολικό έτος 2012-2013 και ανήκουν στη Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου. Ευελπιστούμε να καθιερωθεί ως θεσμός, με σκοπό να καλύπτει όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των οικογενειών του Δήμου Εμμανουήλ  Παππά.

 


Τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά έγκρισης αφορούν κυρίως τις μητέρες των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών. Οι ωφελούμενες μητέρες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς του αρμόδιου φορέα. Η έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, περί τα τέλη Ιουνίου.