Αρχείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αιτήσεις Συμμετοχής για το έτος 2016 – 2017

13/07/2016

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016-2017» για τις ωφελούμενες μητέρες.... Περισσότερα...