ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Οι ειδικότητες και δραστηριότητες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι οι παρακάτω. Τα μαθήματα διεξάγονται στα σχολεία των κοινοτήτων και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται δημιουργικά από Δευτέρα έως Παρασκευή μετά το σχολικό ωράριο.


 
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑδιαβάστε περισσότερα                                   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣδιαβάστε περισσότερα                                 ΜΟΥΣΙΚΗδιαβάστε περισσότερα

 
 
 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗδιαβάστε περισσότερα

 
 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣδιαβάστε περισσότερα                     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗδιαβάστε περισσότερα                     ΘΕΑΤΡΟδιαβάστε περισσότερα