Κ.Δ.Α.Π. Νέου Σουλίου

Το φωτογραφικό υλικό είναι  ανά έτος, ξεκινώντας από την φετινή χρονιά:

2017: φωτογραφίες με δραστηριότητες από το Κ.Δ.Α.Π. Νέου Σουλίου


2016: φωτογραφίες με δραστηριότητες από το Κ.Δ.Α.Π. Νέου Σουλίου