2015

Συλλογές φωτογραφιών από εκδηλώσεις, τις οποίες διοργάνωσαν ή συμμετείχαν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κατά τη διάρκεια του έτους 2015.

Σχολικές τσάντες για τους μαθητές των Κ.Δ.Α.Π. - Οκτώβριος 2015

Ανθοκομική Έκθεση Μονόβρυσης - Μάϊος 2015