Αρχείο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Αιτήσεις Συμμετοχής για το έτος 2017 – 2018

24/05/2017

Αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018» για τις ωφελούμενες μητέρες.... Περισσότερα...