2016

Συλλογές φωτογραφιών από εκδηλώσεις, τις οποίες διοργάνωσαν ή συμμετείχαν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Κ.Δ.Α.Π. Νέου Σκοπού - Δεκέμβριος 2016