2019

Συλλογές φωτογραφιών από εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνουν ή συμμετέχουν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κατά τη διάρκεια του έτους 2019.