ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Παιδαγωγικών, οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν κατάλληλα δομημένα για την ηλικία τους δημιουργικά προγράμματα, που στοχεύουν κατά βάση στη σωστή αξιοποίηση του ελεύθερού τους χρόνου, στην κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη τους μέσω ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, στην προαγωγή της συνεργασίας, καθώς και στον εμπλουτισμό των καλλιτεχνικών τους ικανοτήτων.

book_horizontal

Κάποιες ενδεικτικές δράσεις που πλαισιώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και αφορούν στο μάθημα των Παιδαγωγικών είναι οι ακόλουθες:

  • Ανάγνωση παραμυθιών
  • Γλωσσικά παιχνίδια
  • Ψυχοκινητικές δραστηριότητες
  • Μουσικοκινητική αγωγή
  • Θεατρικά παιχνίδια, δραματοποιήσεις, παιχνίδια ρόλων
  • Κουκλοθέατρο Ζωγραφική, κατασκευές
  • Προβολή κινηματογραφικών παιδικών ταινιών
  • Επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ κ.α.
  • Ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι κτλ.

Επιπλέον, στη διάρκεια της παραμονής τους, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν τα μαθήματα για το σχολείο και να εξασκηθούν στην ύλη μέσω συμπληρωματικών προς τη σχολική διδασκαλία δραστηριοτήτων.