ΔΟΜΕΣ Κ.Δ.Α.Π.

Οι δομές του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι οχτώ και στεγάζονται στα δημοτικά σχολεία του Δήμου μας.

school-time_720x480

Στον πίνακα φαίνεται αναλυτικά σε ποιες κοινότητες βρίσκονται τα Κ.Δ.Α.Π. και ποια κοινοτικά διαμερίσματα ανήκουν σε κάθε δομή.

Κάντε κλίκ για πλήρη ανάλυση κοινοτήτων ανά δομή Κ.Δ.Α.Π.

ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΧΡΥΣΟ
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ (ώρες λειτουργίας: 16:00 - 22:00)
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ (ώρες λειτουργίας: 16:30 - 20:30)
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ (ώρες λειτουργίας: 16:30 - 20:30)
ΝΕΟΧΩΡΙ (ώρες λειτουργίας: 16:00 - 22:00)
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ (ώρες λειτουργίας: 16:30 - 20:30)

 

Το κάθε Κ.Δ.Α.Π. υποχρεούται να πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές, με γνώμονα την ασφάλεια και υγιεινή των παιδιών. Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέχωσή τους με εκπαιδευτικό προσωπικό για την απασχόληση και κατάρτιση των παιδιών, με δραστηριότητες  και μαθήματα ειδικοτήτων.