ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

09/03/2015

456

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/03/2015

402

Περισσότερα...

ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

09/03/2015

152

Περισσότερα...

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

09/03/2015

210

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

09/03/2015

192

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΠΟΥΔΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε

09/03/2015

97

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Ε

09/03/2015

13Α

Περισσότερα...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.)

09/03/2015

519

Περισσότερα...

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΣΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

09/03/2015

471

Περισσότερα...

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/03/2015

360

Περισσότερα...