ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

09/02/2015

176

Περισσότερα...

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

09/02/2015

9

Περισσότερα...

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

09/01/2015

144

Περισσότερα...

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥΟΙΚΙΑΚΟΥ

09/01/2015

435

Περισσότερα...