Διαγωνισμοί Έργων - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 13/03/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 31/03/2020 Τίτλος Έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 147.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
6ΔΑ6ΩΡΩ-68Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
7a_ΤΕΥΔ_v1.0
Έντυπο_οικονομικής_προσφοράς_em pappas
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ