Διαγωνισμοί Έργων - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/05/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 07/06/2019 Τίτλος Έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 5.500.000 (Χωρίς ΦΠΑ) Κατηγορ. Πτυχίων: Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (Άρθρο 50 Ν.4412/16) Σχετικά Αρχεία:
Περίληψη_Διακήρυξης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
T01 ΕΕΕΣ
Οικονομική_προσφορά
SXEDIA
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 1
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2
20190605 ΑΠ89 ΟΙΚΕΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗ