Διαγωνισμοί Έργων - Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/10/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 12/11/2020 Τίτλος Έργου: Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Εμμανουήλ Παππά Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 445.446,58 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οικονομική_προσφορά
7a_ΤΕΥΔ_v1.0
ΜΕΛΕΤΗ
ΣΧΕΔΙΑ_1
ΣΧΕΔΙΑ_2