Διαγωνισμοί Έργων - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/12/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 12/01/2021 Τίτλος Έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 60.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός Διαγωνισμός με Ενιαίο Ποσοστό Έκπτωσης Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ