Διαγωνισμοί Έργων - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/10/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24/10/2019 Τίτλος Έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 25.000 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ