- έξι (6) άτομα Ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών- τριών Καθαριότητας, ενός (1)ΔΕ χειριστή JCB και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

: 23/06/2015 : 03/07/2015 : έξι (6) άτομα Ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών- τριών Καθαριότητας, ενός (1)ΔΕ χειριστή JCB και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου : 9 : 8ΜΗΝΗ :
20150717_apotelesmata8minonsymbaseon[1]
20150703_isox1_8mhna[1]