Διαγωνισμοί Έργων - Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ν.Σουλίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/01/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 14/02/2019 Τίτλος Έργου: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης Ν.Σουλίου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 650.000,00€ Κατηγορ. Πτυχίων: Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
7a_ΤΕΥΔ_v1.0
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
6_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 20181107
ΣΧΕΔΙΑ