Διαγωνισμοί Έργων - ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/09/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30/09/2020 Τίτλος Έργου: ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 201.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ