Διαγωνισμοί Έργων - Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Παραλιμνίου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 17/02/2021 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 15/03/2021 Τίτλος Έργου: Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Παραλιμνίου Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 2.091.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
20210222 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΥΔ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
5_ΚΤΙΡΙΑΚΑ
4Β_ΛΟΙΠΑ_ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ