Διαγωνισμοί Έργων - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/10/2019 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 29/10/2019 Τίτλος Έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 20.000 Κατηγορ. Πτυχίων: Συνοπτικός διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ