Διαγωνισμοί Έργων - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/09/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 24/09/2020 Τίτλος Έργου: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 890.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ
Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030920
7a_TEYD_v1.0
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_1
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_2
ΛΟΙΠΑ_ΤΕΥΧΗ_3