Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών - Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/06/2020 Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 20/07/2020 Προμηθευόμενο Είδος: Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 340.000,00 Είδος Διαγωνισμού: Δημόσια Διεθνή Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ