- ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

: 29/10/2018 : 09/11/2018 : ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ : 3 άτομα ΠΕ Γυμναστών, 2 άτομα ΠΕ Δασκάλων, 1 άτομο ΥΕ Καθαριότητας : Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης :
parartima_soh_30-3-2017_-_prosthiki_amea_1
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018 για ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2018