Διαγωνισμοί Έργων - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Επέκταση ανοιχτού στίβου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΙΣ Σερρών, τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, αρδευτικού δικτύου και αγορά εξοπλισμού αγώνων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/08/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 21/08/2020 Τίτλος Έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Επέκταση ανοιχτού στίβου στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΙΣ Σερρών, τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, αρδευτικού δικτύου και αγορά εξοπλισμού αγώνων Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 99.000,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ
ΣΧΕΔΙΑ