Διαγωνισμοί Έργων - Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας των Κοινοτήτων έτους 2020

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/07/2020 Ημερομηνία Διαγωνισμού: 21/08/2020 Τίτλος Έργου: Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας των Κοινοτήτων έτους 2020 Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ): 410.500,00 Κατηγορ. Πτυχίων: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Σχετικά Αρχεία:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ