3_2

Δεύσμευση προϋπολογισμού 1.580.000,00€ για την υλοποίηση του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠA»

Μάιος 11, 2021 11:13 πμ Published by Αφήστε σχόλιο

 

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών εγκρίνεται:

Δέσμευση προϋπολογισμού, ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.580.000,00€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2020ΣΕ24700001 της ΣΑΕ247 του Π.Δ.Ε. και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την υλοποίηση του έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠA» που θα δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί από τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά Σερρών προς τον οποίο μεταβιβάζεται η ανωτέρω πίστωση.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ:

6ΟΑΦ465ΧΘΞ-ΒΟΗ

 

1  2  5

Κατηγορία:

Συντάκτης empapa