Έρευνα Γνώμης

Νέα διοίκηση του Δήμου

Τι θέλετε να αλλάξει στη νέα διοίκηση του Δήμου;

Πρόσθετες υπηρεσίες

Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς θεωρείτε ότι ο Δήμος πρέπει να καταβάλλει πρόσθετες προσπάθειες βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών;

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ύδρευσης

Στον τομέα της ύδρευσης ποια επιλογή θεωρείτε ως πλέον ενδιαφέρουσα;

Ζωντανή Μετάδοση Συνεδριάσεων

Πόσο σας ενδιαφέρει σε κλήμακα από 1 (καθόλου) εως 9 (πάρα πολύ) οι ζωντανές συνεδριάσεις των συνεδριάσεων.

Χρησιμότητα παρούσας σελίδας.

Θεωρείτε χρήσιμη την παρούσα σελίδα;
1 2