2η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 24-02-2020 19.30΄.

18/04/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην 2η τακτική του συνεδρίαση την Δευτέρα 24-02-2020 και ώρα 19.30΄…

Περισσότερα...

1η Τακτική Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, Δευτέρα 27-01-2020, 19.00΄.

18/04/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην 1η τακτική συνεδρίαση του 2020, την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00΄…

Περισσότερα...

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά για την ονομασία της Π.Γ.Δ.Μ.

06/06/2018

Με αφορμή την παρουσία του Δημάρχου Εμμανουήλ Παππά κ. Δημήτρη Νότα στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την διαπραγματευτική στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα της ονομασίας του κράτους των Σκοπίων…

Περισσότερα...

Καθορισμός του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους από τους Προσερχόμενους στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά

11/05/2015

Παρατίθεται η απόφαση για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές του Δήμου Εμμ. Παππά . 13/01/2014

Περισσότερα...

Αποφ. 321/2014 Ορισμός διαχειριστή λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

18/04/2021

Αποφ. 321 ΩΔΧΥΩΡΩ-ΣΡΙ

Περισσότερα...

Αποφ. 181 Ορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας του Δήμου.

18/04/2021

Αποφ. 181 Ορθή Επανάληψη 6ΥΓ6ΩΡΩ-54Ω

Περισσότερα...

Αποφ. 180 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τις Τραπεζικές συναλλαγές.

18/04/2021

Αποφ. 180 Ορθή Επανάληψη 6Β68ΩΡΩ-ΒΝΝ

Περισσότερα...

Αποφ. 175 Έγρκιση εξόδων κίνησης υπαλλήλου του Δήμου για συμμετοχή της σε σεμινάριο στην Θεσνίκη.

18/04/2021

Αποφ. 175 7Ξ0ΔΩΡΩ-ΜΡΦ

Περισσότερα...

Αποφ. 171 Επιστροφή αχρεωστήτως ειπσραχθέντος ποσού 75,00 € για έκδοση λογαριασμού σε Άρσου Βασιλική.

18/04/2021

Αποφ. 171 ΒΑ23ΩΡΩ-Η2Π

Περισσότερα...

Αποφ. 143 Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής 1 9 2014 έως 5 3 2017.

18/04/2021

Αποφ. 143 Ορθή Επανάληψη ΩΑ9ΧΩΡΩ-Ω0Θ

Περισσότερα...