Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Εμμ. Παππά».

Ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ... Περισσότερα...

Ύδρευση- άρδευση- αποχέτευση

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν 3669-08 ΕΣΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΥΔ ΤΠ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ... Περισσότερα...