Διαγωνισμοί Προμηθειών Υπηρεσιών

29/11/2016 : Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται οι Διακηρύξεις, τα Τεύχη Δημοπράτησης, τα πρακτικά των Δημοπρασιών και οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν στην Δημοπράτηση Προμήθειας Υλικών που πρόκειται να εκτελεστούν από τον Δήμο. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχει διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή τόσο η σχετική Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης, όσο και το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτό θα έχει συνταχθεί κατά την ημέρα της Δημοπρασίας αλλά και οι λοιπές Αποφάσεις μέχρι την κατακύρωση του αποτελέσματος. Επιπροσθέτως των υποχρεώσεων ενημέρωσης των διαγωνιζόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή (όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4412/2016), η ανάρτηση των ανωτέρω αρχείων θεωρείται ως πρόσθετο αποδεικτικό ενημέρωσης των υποψηφίων για την πορεία δημοπράτησης των Προμηθειών έως και το στάδιο κατακύρωσης των Διαγωνισμών.

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς Προμηθευόμενο Είδος Προυπολογισμός (€ με ΦΠΑ) Είδος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
03/08/2015 06/08/2015 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 45.000,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150806_diakhriksi_epanalhptikoy_oikodomika[1]
28/07/2015 05/08/2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΚΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 160.000,00 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 20150803_entypo_oikonomikhs_prosforas[1]
9_2015_meleth[1]
20150803diakhryjh[1]
20150803_odhgeies[1]
17/07/2015 27/07/2015 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για δράσεις πυροπροστασίας και λοιπές επεμβάσεις 26.400,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά 20150727_diakhriksi_epanaliptikou_misthosis[1]
13/07/2015 24/07/2015 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 45.000,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150717_anavolidiagonismou_oikodomikon[1]
20150717proypmeletis_oikodomika_ylika[1]
20170717_td_oikodomika[1]
13/07/2015 15/07/2015 Ανάθεση προµήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών οχηµάτων του ∆ήµου 18.358,00 Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση 20150715_anakoinosh_diapragmateyshs_elastika[1]
12/06/2015 19/06/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων 18.358,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150619_tropopoihsh_aoik_elastika[1]
20150619_teyxh_dhmoprathshs_elastikon[1]
20150619_perilhpsh_diakhrykshs_elastikon[1]
10/06/2015 16/06/2015 Αποκομιδή Απορριμμάτων Δ.Ε. Στρυμόνα 39.550,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150610_td_skoypidia_strymona%20[1]
20150610_diakhryjh_skoypidia_strymona[1]
10/06/2015 17/06/2015 Μίσθωση μηχανημάτων έργου για δράσεις πυροπροστασίας και λοιπές επεμβάσεις 26.400,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150617_ypeythinidilosi[1]
20150610_td_misthoshs_mhxanhmaton[1]
20150610_perilhpsidiakhryjhs_misth_mhxanhmaton[1]
11/05/2015 18/05/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών 58.000,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150518_epanaliptikos_ydraylika_perilipsi[1]
20150518_epanaliptikos_ydraylika_diakiriksi[1]
11/05/2015 15/05/2015 Προμήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων 18.358,00 Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορέςκαι με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. 20150515_teyxh_elastika_antallaktika[1]