Προσλήψεις Προσωπικού

Στον κάτωθι πίνακα θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά για την κάλυψη θέσεων προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Στην τελευταία στήλη του πίνακα θα υπάρχουν διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή τα σχετικά με την εκάστοτε προκήρυξη αρχεία. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν είναι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά ή να επιλύσουν τυχόν απορίες σχετικές με την δημοσιευμένη προκήρυξη. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας υπάρχουν στο link Επικοινωνία της Αρχικής Σελίδας του Site

Ημερομηνία Ανάρτησης Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Κατηγορία Προσωπικού Αριθμός Ατόμων Είδος Σύμβασης Σχετικά Αρχεία
17/11/2015 27/11/2015 ΚΑΚΠΟ 3 Θέσεις Ορισμένου Χρόνου 3 Ορισμένου Χρόνου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18/08/2015 27/08/2015 Γυμναστής 1 Ορισμένου χρόνου 20150818_sox_entypo_aithshs_17_el_gr[1]
20150818_pararthma_prokyrhkshs[1]
20150818_prokyrhksh[1]
23/06/2015 03/07/2015 έξι (6) άτομα Ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών- τριών Καθαριότητας, ενός (1)ΔΕ χειριστή JCB και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 9 8ΜΗΝΗ 20150717_apotelesmata8minonsymbaseon[1]
20150703_isox1_8mhna[1]
13/03/2015 23/03/2015 ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 4 Ορισμένου χρόνου 20150313_ydronomeis_orismenoy_xronoy[1]
01/10/2014 10/10/2014 NOMIKOS 1 Ειδικός Συνεργάτης 20141002_eidikos_synergatis[1]
25/06/2014 04/07/2014 έξι (6) άτομα Ειδικότητας ΥΕ 16 Εργατών- τριών Καθαριότητας, ενός (1)ΔΕ χειριστή JCB και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου 9 8μηνη 20140715_katastaseis_apotelesmaton[1]
20140624_8mina_perilipsi[1]
20140624_8mina_sxetika_arxeia[1]
11/04/2014 16/04/2014 Υδρονομείς 4 Ορισμένου Χρόνου 20140411_ydronomeis[1]